JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181101065400

Maa­il­mas­sa on fyy­sis­tä, hen­kis­tä ja hen­gel­lis­tä hä­tää. Tämä asia konk­re­ti­soi­tui it­sel­le­ni elo­kuus­sa en­sim­mäi­sel­lä ul­ko­maan­lä­he­tys­mat­kal­la­ni. Koin, et­tä koh­ta­sin in­hi­mil­li­sen hä­dän koko kir­jon. Ih­mi­set lä­hes­tyi­vät ja pyy­si­vät apua.

Tie­dos­sa­ni ole­va hätä maa­il­mas­sa sai kas­vot, ää­nen ja ano­vat sil­mät. Sii­tä tuli to­del­li­suut­ta mi­nul­le. Hätä tuli lä­hel­le, ki­pe­än lä­hel­le.

Mie­lee­ni on jää­nyt Ann, jon­ka elä­män­ti­lan­ne oli vai­kea: pel­lis­tä ka­sat­tu yh­den huo­neen koti oli tu­hou­tu­nut, kun rank­ka­sa­teet oli­vat vie­neet sen men­nes­sään. Koti, jos­ta ul­ko­puo­li­set oli­vat käyt­tä­neet ni­meä slum­mi.

Di­a­ko­ni­sen avun an­ta­mi­sek­si SRK on pe­rus­ta­nut hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nan (HAT), joka aut­taa ih­mi­siä evan­ke­liu­min työn rin­nal­la. Avus­tus­ta on an­net­tu muun mu­as­sa las­ten kou­lun­käyn­tiin ja sai­rau­den­hoi­toon.

An­n­kin on saa­nut apua HAT:lta. HAT:n pai­kal­li­set jä­se­net te­ki­vät avus­tu­sa­no­muk­sen An­nin puo­les­ta, kun hä­nel­lä it­sel­lään ei ol­lut sii­hen enää voi­maa. He myös toi­mit­ti­vat hä­net sai­raa­laan ja mak­soi­vat hoi­don.

HAT:lta saa­man­sa avus­tuk­sen tur­vin Ann sai uu­den ko­din ja hä­nen hoi­dos­saan ole­vat kuu­si las­ta ei­vät jää­neet or­voik­si ja ko­dit­to­mik­si. Ann on kii­tol­li­nen Ju­ma­lal­le ja tun­te­mat­to­mil­le aut­ta­jil­le, jot­ka ovat lah­joit­ta­net va­ro­ja tä­hän työ­hön.

Kun val­mis­tau­dun uu­teen lä­he­tys­mat­kaan, mie­tin sitä, mitä kaik­kea kau­ka­na asu­vat lä­him­mäi­se­ni ovat mi­nul­le opet­ta­neet. He ovat opet­ta­neet mi­nul­le kii­tol­li­suut­ta. It­ses­tään­sel­vyy­det ovat muut­tu­neet lah­joik­si, jois­ta on syy­tä ol­la kii­tol­li­nen.

Aja­tus avun tar­peen koh­taa­mi­ses­ta ei tuo­ta enää sa­man­lais­ta tus­kaa kuin ai­em­min. Mie­tin, mi­ten mi­nun iso­van­hem­pa­ni ai­koi­naan eli­vät nä­län­hä­däs­sä, kuin­ka Suo­mes­sa näl­kä ja sai­rau­det vei­vät ih­mi­siä hau­taan ja kuin­ka hei­tä au­tet­tiin. Koen, et­tä nyt on mei­dän vuo­rom­me aut­taa. On ar­vo­kas­ta koh­da­ta lä­him­mäis­ten kat­seet.

Apua voi­vat saa­vat yh­tä lail­la he, jot­ka us­ko­vat sa­mal­la ta­val­la kuin me van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set kris­ti­tyt, kuin he­kin, joil­la ei tätä us­koa ole. Ju­ma­laan luot­ta­en ja hä­nen avul­laan teem­me sen mitä voim­me, myös ajal­li­ses­ti.

Myös evan­ke­liu­min työl­lä on ky­syn­tää, ar­mon sa­naa ja roh­kai­sua tar­vi­taan ai­na vain laa­jem­mal­la alu­eel­la. On vie­lä työn ai­ka.

Mau­no Ku­run­lah­ti

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys