JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180708073100

Jouk­ko pik­ku­poi­kia pel­mah­ti vih­re­ä­kat­toi­sen tel­tan luo. Poi­kien sy­dän oli avau­tu­nut hu­ma­ni­taa­ri­sel­le työl­le. En­sim­mäi­nen ava­si kou­ran­sa. Sii­nä oli 20 sent­tiä, jon­ka hän ha­lu­si lah­joit­taa tä­hän työ­hön. Ka­ve­ri an­toi 50 sent­tiä, kol­man­nen kä­des­sä oli hie­man use­am­pi ko­lik­ko ja nel­jäs­kin ha­lu­si lah­joit­taa oman ra­han­sa. Vas­taa­not­ta­van tä­din sil­mis­tä va­lui­vat kyy­ne­leet. Hä­nen täy­tyi se­lit­tää kyy­ne­lei­tä ih­met­te­le­vil­le po­jil­le, mi­ten ar­vo­kas poi­kien lah­ja on.

SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­nen avus­tus­toi­min­ta on pyö­ri­nyt rei­lun vuo­den ajan. Työ­tä on esi­tel­ty Päi­vä­mie­hes­sä, rau­ha­nyh­dis­tys­ten ti­lai­suuk­sis­sa ja Su­vi­seu­ro­jen in­fo­pis­tees­sä. Täl­lai­nen in­fo­pis­te oli vii­me vuo­den Su­vi­seu­rois­sa Po­ris­sa en­sim­mäis­tä ker­taa. Tänä vuon­na ää­ne­kos­kel­la hu­ma­ni­taa­ris­ta työ­tä esi­tel­tiin kes­kus­ken­tän lai­dal­la sa­mas­sa tel­tas­sa opis­to­jen in­fo­pis­teen kans­sa.

Mo­net seu­ra­vie­raat oli­vat tie­toi­sia, et­tä SRK on aloit­ta­nut Ke­ni­as­sa hu­ma­ni­taa­ri­sen työn, joka on lä­he­tys­työn taus­tal­la ta­pah­tu­vaa di­a­ko­ni­a­toi­min­taa. Oli myös nii­tä, jot­ka ei­vät ol­leet täs­tä kuul­leet. Su­vi­seu­ro­jen in­fo­pis­tees­sä ker­roim­me sin­ne poi­ken­neil­le, mi­ten hy­vin työ on läh­te­nyt käyn­tiin. Työ­hön on lah­joi­tet­tu va­ro­ja run­saas­ti.

Ker­roim­me myös, mi­ten apu saa­vut­taa ne, jot­ka sitä tar­vit­se­vat. Ker­roim­me, et­tä Suo­men us­ko­vais­ten lah­joi­tus­ten avul­la moni lap­si on pys­ty­nyt käy­mään kou­lua. Vie­rai­li­jat sai­vat kuul­la, et­tä men­neen ke­vään suu­ret tul­vat vei­vät joil­ta­kin ko­din tai joku sai­ras­tui li­kais­ten ve­sien vuok­si. Täl­lai­sis­sa­kin ti­lan­teis­sa on voi­tu aut­taa kau­kai­sia lä­him­mäi­si­äm­me.

In­fo­pis­tees­sä oli mah­dol­lis­ta an­taa ra­ha­lah­joi­tuk­sia lä­he­tys­työ­hön ja hu­ma­ni­taa­ri­seen työ­hön. Mo­net käyt­ti­vät ti­lai­suut­ta hy­väk­seen. Saa­ta­va­na oli myös esit­tei­tä, jois­sa ker­rot­tiin SRK:n lä­he­tys- ja hu­ma­ni­taa­ri­ses­ta työs­tä. Esit­tees­sä on ti­li­nu­me­ro ja vii­te­nu­me­ro, joi­ta käyt­tä­mäl­lä voi ryh­tyä vaik­ka­pa kuu­kau­si­lah­joit­ta­jak­si. Lä­hes kaik­ki lah­joi­te­tut ra­hat me­ne­vät pe­ril­le saak­ka; hal­lin­to­ku­lu­ja on to­del­la vä­hän.

Suun­ni­tel­mis­sa on hu­ma­ni­taa­ri­sen työn laa­jen­ta­mi­nen Se­ne­ga­liin ja Gam­bi­aan. Toi­vom­me, et­tä lah­joit­ta­jia edel­leen löy­tyy. Pie­nis­tä pu­rois­ta kas­vaa suu­ri vir­ta.

Lap­set an­toi­vat meil­le pu­hut­te­le­van mal­lin. In­fo­pis­teel­le tuli eräs nuo­ri lah­joit­ta­ja, joka se­lit­ti asi­an­sa: – Mää an­tai­sin tä­män niil­le eri­maa­lai­sil­le.

Teks­ti: Heli Jo­ke­lai­nen

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys