JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180220062300

Mat­kal­le­läh­tö­päi­vän lu­mi­py­ry on vaih­tu­nut hel­le­sääk­si. Tä­hän man­ner-Af­ri­kan pie­nim­pään val­ti­oon mah­tuu run­saas­ti va­loa ja läm­pöä. Suo­raan au­rin­gon paah­ta­mal­ta hiek­kai­sel­ta ka­dul­ta as­tun mat­ka­kump­pa­nie­ni kans­sa var­joi­saan huo­nee­seen. Ta­lon isän­tä ter­veh­tii ja toi­vot­taa tu­li­jat sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si. Vä­hi­tel­len sil­mä­ni mu­kau­tu­vat hä­mä­rään ti­laan ja erot­ta­vat kes­kel­lä huo­net­ta ole­van pie­neh­kön pöy­dän. Sen ym­pä­ril­le, sa­mal­la huo­neen sei­nus­to­ja myö­täil­len on ase­tel­tu tuo­lit nel­jäl­le vie­raal­le ja isän­näl­le.

Ko­dis­sa on myös keit­tiö. Siel­lä ta­lon emän­tä tou­hu­aa. Ver­ho-oven läpi puhe kuu­luu myös huo­nees­ta keit­ti­öön. Kuu­lu­mis­ten vaih­don jäl­keen hil­jen­nym­me har­taus­ti­lai­suu­teen. Kes­kus­te­lu on käy­ty eng­lan­nik­si, rans­ka on kui­ten­kin ta­lon vä­el­le, Gui­ne­as­ta Gam­bi­aan muut­ta­neil­le lä­hei­sem­pi. Se on Gui­ne­an vi­ral­li­nen kie­li. Isän­tä­vä­en äi­din­kie­li on jo­kin lu­kui­sis­ta hei­mo­kie­lis­tä. Nii­tä me lä­he­tys­pu­hu­jat em­me hal­lit­se. Har­taus­kie­lek­si va­lit­sem­me rans­kan.

Kuu­li­ja eläy­tyy Psal­min 23 sa­no­maan ää­neen sa­no­ja tois­ta­en. Psal­mi pu­huu Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta ja sii­tä, kuin­ka ih­mi­nen tar­vit­see ope­tus­ta ja ojen­nus­ta­kin py­sy­äk­seen Ju­ma­lan sa­nas­sa. Ju­ma­lan huo­len­pi­toa on, kun ih­mi­nen saa kuul­la evan­ke­liu­min saar­nan, joka va­paut­taa sen us­ko­jan syn­nis­tä. Tuo­ta sa­no­maa olem­me­kin mat­ka­kump­pa­ni­ni kans­sa pyyn­nös­tä tääl­lä ju­lis­ta­mas­sa. Ih­mi­set ovat ru­koil­leet: "Tul­koon si­nun val­ta­kun­ta­si." Sa­nat ovat saat­ta­neet ol­la ai­van toi­set, eh­kä nii­tä ei ole ol­lut lain­kaan. Sy­dä­men rau­has­ta on joka ta­pauk­ses­sa ol­lut puu­te. Ju­ma­la on kuul­lut ru­kouk­sen.

Emän­tä kan­taa edes­säm­me ole­val­le pöy­däl­le suu­reh­kon va­din täyn­nä ruo­kaa. Rii­siin, lau­ta­sen reu­nal­le on nä­tis­ti työn­net­ty lu­si­kat, ta­sai­sin vä­lein, vii­si kap­pa­let­ta. Kuu­si mei­tä on kaik­ki­aan, mut­ta emän­tä ei ole it­se­ään tä­hän las­ke­nut. Koen ti­lan­teen juh­lal­li­sek­si. Täs­sä pie­nes­sä ko­dis­sa saam­me ol­la yh­tei­sel­lä ate­ri­al­la, en­sin Ju­ma­lan sa­nan lei­pää mur­ta­en, sit­ten ruu­miin ra­vin­toa naut­tien – ta­lon väen hank­ki­maa ja val­mis­ta­maa, mau­kas­ta ate­ri­aa.

Yhä uu­des­taan nou­se­vat mie­lee­ni sa­nat: "Tul­koon si­nun val­ta­kun­ta­si", "An­na meil­le tänä päi­vä­nä mei­dän jo­ka­päi­väi­nen lei­päm­me", "An­na meil­le mei­dän syn­tim­me an­teek­si".

Veik­ko Si­vu­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys