JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180816062900

Olin tä­män kuun alus­sa lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa. Kä­vim­me Nze­re­ko­res­sa ja Co­nak­rys­sä, vie­rai­lim­me mo­nis­sa ko­deis­sa ja pi­dim­me seu­ro­ja niin ky­lä­ta­lois­sa kuin puu­tar­hois­sa­kin. Olin mat­kal­la to­go­lai­sen pu­hu­jan Nic­ho­las De­hin ja Gam­bi­as­sa asu­van gui­ne­a­lai­sen Alp­hon­se Ha­ban kans­sa. Alp­hon­se tulk­ka­si pu­het­tam­me ja isän­nöi mat­kaam­me.

Yh­des­sä seu­ra­pai­kas­sam­me Nze­re­ko­ren alu­een ky­läs­sä kä­vim­me en­sin ter­veh­dys­käyn­nil­lä erään per­heen luo­na. Seu­roi­hin tuli osa tuon per­heen vä­es­tä, ja moni ha­lu­si us­koa syn­tin­sä an­teek­si. äi­ti ei tul­lut seu­roi­hin. Pa­la­sim­me vie­lä tuon per­heen luok­se ruo­kai­le­maan. Nic­ho­las pu­hut­te­li per­heen äi­tiä ja sa­noi, et­tä pal­jon hy­vää on tä­nään ta­pah­tu­nut, mut­ta yk­si vie­lä puut­tuu. Et­kö si­nä­kin ha­lu­ai­si us­koa? äi­ti vas­ta­si, et­tä vie­lä ei ole ai­ka.

Avi­o­mies vie­rel­lä mel­ko pai­nok­kaas­ti ke­hot­ti, et­tä tämä on hyvä asia, kyl­lä si­nun­kin pi­tää us­koa syn­nit an­teek­si. Al­fons tyyn­nyt­te­li ja sa­noi, et­tä us­ko on asia, jota ei voi vä­ki­sin ja voi­mal­la ke­nel­le­kään an­taa. Tuos­sa tuo­ki­os­sa sy­väl­le mie­lee­ni pai­nui kuva, kun per­heen noin kym­men­vuo­ti­as lap­si, joka oli ol­lut seu­rois­sa mu­ka­na, yrit­ti nos­taa äi­tin­sä kät­tä ylös. Hän oli huo­man­nut, et­tä se, joka ha­lu­aa us­koa, te­kee niin. Mut­ta äi­ti siir­si lap­sen­sa nos­ta­van kä­den syr­jään.

Tar­koi­tuk­se­nam­me oli ajaa Ete­lä-Gui­ne­as­sa si­jait­se­vas­ta Nze­re­ko­res­ta suo­raan pää­kau­pun­kiin Co­nak­ryyn, jos­sa oli­si vii­mei­set seu­rat. Mat­ka oli hi­taam­pi kuin en­na­koim­me, ja pää­tim­me jää­dä vä­lil­le yö­py­mään. Al­fons soit­ti läh­tö­paik­kam­me isän­näl­le Nze­re­ko­reen ja ker­toi, et­tä py­säh­dym­me yök­si. Tuo hen­ki­lö oh­ja­si Al­fon­son soit­ta­maan su­ku­lais­mie­hel­leen, joka asuu py­säh­dys­pai­kas­sam­me. Kun il­lal­la tu­lim­me kau­pun­kiin, oli mies mei­tä vas­tas­sa ja opas­ti mei­dät ho­tel­lil­le. Pyy­sim­me hä­net syö­mään kans­sam­me.

Ruo­an jäl­keen ky­syim­me, et­tä sai­sim­me­ko ker­toa, mik­si olem­me täl­lä mat­kal­la. Hän sa­noi kuu­le­van­sa mie­lel­lään mat­kam­me syyn. Nic­ho­las ker­toi, et­tä olem­me sik­si liik­keel­lä, et­tä jos yk­si­kin ih­mi­nen, joka tun­tee ole­van­sa syn­ti­nen, ha­lu­aa us­koa syn­tin­sä an­teek­si, niin saar­naam­me syn­tien an­teek­si­an­toa. Mies sa­noi tun­te­van­sa, et­tä on syn­ti­nen. Kun ky­syim­me, ha­lu­aa­ko hän, et­tä ju­lis­tam­me hä­nel­le syn­nin­pääs­tön, mies vas­ta­si ha­lu­a­van­sa.

Tuo vii­si­mi­nuut­ti­nen opet­ti sii­tä, kuin­ka us­koa ei tar­vit­se ra­ken­taa, vaan Ju­ma­la val­mis­taa ih­mi­sen ja yk­sin­ker­tai­ses­ti lah­joit­taa us­kon. Kun tar­jo­sim­me hä­nel­le kor­vaus­ta tak­si­mat­kas­ta ho­tel­lil­le, hän ei ha­lun­nut ot­taa ra­haa vas­taan vaan sa­noi, et­tä se mat­kan hin­ta ei ole min­kään ar­voi­nen sii­hen ver­rat­tu­na, mitä hän on nyt saa­nut. Aa­mul­la en­nen läh­tö­äm­me hän tuli vie­lä ho­tel­lil­le toi­vot­ta­maan hy­vää mat­kaa ja Ju­ma­lan rau­haa.

Eri­tyi­ses­ti mat­kal­ta jäi mie­lee­ni eräs per­he, jon­ka ko­to­na kä­vim­me use­aan ker­taan. Per­heen vä­lit oli­vat niin läm­pi­mät ja suh­tau­tu­mi­nen kaik­kiin ih­mi­siin oli niin ys­tä­väl­lis­tä, et­tä en en­nen ole sel­lais­ta näh­nyt. Omien, las­ten kas­vat­ta­mi­seen liit­ty­vien ki­pu­je­ni al­la ky­se­lin, et­tä voi­sit­te­ko ker­toa, mitä mi­nun pi­täi­si teh­dä, et­tä minä sai­sin ko­to­na­ni luo­tua sa­man­lais­ta läm­pöä ja vä­lit­tä­mis­tä, kuin mitä koen tei­dän per­hees­sän­ne. Toi­voin saa­va­ni pari hy­vää käy­tän­nön vink­kiä. Mut­ta vas­taus hä­kel­lyt­ti yk­sin­ker­tai­suu­del­laan ja sy­vyy­del­lään.

– Minä luu­len, et­tä Ju­ma­la aut­taa mei­tä.

Mik­ko Ju­vo­nen

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys