JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00

Juttua muokattu:

8.6. 19:37
2022060819374520220608090000

Mar­jaa­na Lai­va­maa

Kä­ve­len su­vi­seu­ra­ken­täl­lä. Ym­pä­ril­lä­ni on ih­mi­siä, ja kai­ut­ti­mis­ta kuu­luu lau­lua. Maa on vie­lä vih­reä, eli seu­rat ovat juu­ri al­ka­neet. Et­sis­ke­len kat­seel­la­ni tut­tu­ja, mut­ta en löy­dä ke­tään. Hy­pis­te­len pu­he­lin­ta­ni, ja mie­tin, ke­nel­le soit­tai­sin. En muis­ta yh­den­kään ys­tä­vän ni­meä, jol­le voi­sin soit­taa. Ah­dis­taa ja hä­vet­tää. Ru­koi­len mie­les­sä­ni, et­tä sai­sin edes yh­den ih­mi­sen, ke­nen kans­sa ol­la seu­rois­sa. En ha­lu­ai­si näyt­tää ke­nen­kään sil­mis­sä yk­si­näi­sel­tä, mut­ta sitä tämä vaan on. Sy­vää yk­si­näi­syyt­tä.

He­rään unes­ta­ni ah­dis­tu­nee­na. Unes­sa tun­te­ma­ni yk­si­näi­syy­den tun­ne seu­raa mi­nua, vaik­ka unen ta­pah­tu­mis­ta on rei­lu kol­me­kym­men­tä vuot­ta. Yk­si­näi­syy­den haa­va on pit­kä ja syvä. Sen ylit­tä­mi­sek­si tar­vi­taan pal­jon kor­vaa­via ja kor­jaa­via ko­ke­muk­sia.

Us­ko­vai­sen nuo­ren yk­si­näi­syys voi ol­la osat­to­muut­ta kah­den maa­il­man kan­sa­lai­suu­des­ta. Sik­si se on niin haa­voit­ta­vaa. Ys­tä­viä ei löy­dy kou­lu­ka­ve­reis­ta tai ky­län nuo­ris­ta ja lap­sis­ta. Niis­sä pii­reis­sä oma eri­lai­suus on omien ar­vo­jen tuo­maa yk­si­näi­syyt­tä; en ha­lua toi­mia jois­sa­kin ti­lan­teis­sa niin kuin epä­us­koi­set nuo­ret toi­mi­vat. Epä­us­koi­ses­ta nuo­res­ta voi toki löy­tää hy­vän ys­tä­vän, mut­ta ar­vois­sa on yleen­sä mu­ka­na kui­lu. Poh­jim­mai­nen sa­man­lai­suu­den ko­ke­mus puut­tuu.

Sy­vin­tä yk­si­näi­syyt­tä olen it­se ko­ke­nut us­ko­vai­se­na nuo­re­na, ylä­kou­lu­lai­se­na ja lu­ki­o­lai­se­na, us­ko­vais­ten nuo­ren pa­ris­sa. En löy­tä­nyt ih­mis­tä tai ka­ve­ri­po­ruk­kaa, jon­ka kans­sa oli­sin voi­nut ol­la oma it­se­ni kaik­ki­ne piir­tei­ne­ni. Tai ai­na­kin it­se koin niin. Saa­toin is­tua yk­sin isos­sa seu­ra­sa­lis­sa. Kai­kil­la muil­la oli ka­ve­ri vie­res­sään, ja he kuis­ki­vat toi­sil­leen. Toi­si­naan is­tuin vel­je­ni vie­res­sä, joka oli raa­han­nut mi­nut mu­kaan­sa ko­toa. Usein jäin ko­tiin lau­an­tai-il­tai­sin, ja odo­tin, et­tä joku soit­tai­si ja pyy­täi­si mu­kaan.

Mik­si sit­ten en it­se soit­ta­nut ke­nel­le­kään? Sain hy­vää tar­koit­ta­via neu­vo­ja ai­kui­sil­ta, et­tä sen kun vain me­net mu­kaan. Te­o­ri­as­sa­han se toi­mii hy­vin, mut­ta ei käy­tän­nös­sä. Ar­ka ja yk­si­näi­nen nuo­ri tar­vit­see en­nen kaik­kea roh­kai­sua ja mu­kaan pyy­tä­mis­tä. Ar­kuus on voi­nut aset­tua si­sim­pään pi­dem­mäl­lä ajan­jak­sol­la, tai se on tem­pau­tu­nut mu­kaan yk­sit­täi­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta. Pel­kä­sin epä­on­nis­tu­mis­ta ja tor­jun­taa niin pal­jon, et­tä en edes us­kal­ta­nut yrit­tää.

Ai­kui­si­äl­lä olen kui­ten­kin saa­nut ys­tä­viä. Olen löy­tä­nyt ih­mi­siä, joi­den seu­ras­sa saan ol­la oma it­se­ni pie­nen­tä­mät­tä tai suu­ren­ta­mat­ta it­se­ä­ni. Saan ker­toa sy­vim­mis­tä tun­teis­ta­ni. Olen löy­tä­nyt puo­li­son, joka hy­väk­syy mi­nut kaik­ki­ne­ni.

Eni­ten olen kui­ten­kin jou­tu­nut opet­te­le­maan luot­ta­mis­ta. Sitä, et­tä jos ker­ron tä­män tai tä­män, sitä ei käy­te­tä mi­nua vas­taan. Mi­nuun­kin suh­tau­du­taan ar­mol­li­ses­ti. Luot­ta­muk­sen har­joit­te­lua tai­taa ol­la koko lop­pu­e­lä­mä!

Nyt ke­sän, ke­sä­seu­ro­jen ja mui­den ke­sä­rien­to­jen kyn­nyk­sel­lä toi­von, et­tä ke­nen­kään ei tar­vit­se ko­kea sa­maa kuin mi­nun. Haas­tan­kin jo­kai­sen nuo­ren ja ai­kui­sen pyy­tä­mään mu­kaan hen­ki­lön, joka ei ole mu­ka­na kai­kis­sa rien­nois­sa. Sen, joka jää syys­tä tai toi­ses­ta syr­jään. Sen, jon­ka yk­si­näi­syy­den haa­vat ovat jo ole­mas­sa. Kor­jaa­mal­la ja kor­vaa­mal­la nii­tä hy­vil­lä ko­ke­muk­sil­la teet elä­män­mit­tai­sen hy­vän työn. Koh­taa­mi­ses­ta saat­taa vi­ri­tä ys­tä­vyys.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys